INFORMACE PRO PARKUJÍCÍ

 

Informace jak postupovat v případě zájmu o dané parkování:

1.PP a 2.PP – komerční dlouhodobé parkování, na základě uzavřené smlouvy, obsluha přes čipovou karu, cena 4.400,- Kč/měsíc vč. DPH, smlouva na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou, v případě zájmu kontaktovat SNEO, a.s. – paní Alena Zíbová

V případě technických dotazů, potíží s vjezdovou kartou apod. kontaktovat technika objektu – správce Radovan Fráňa